Spawanie Spawanie

 

W ramach naszej oferty proponujemy kompleksowe usługi spawalnicze, obejmujące spawanie stali metodami MIG, MAG oraz TIG. Posiadamy nowoczesny sprzęt pozwalający na szybkie i precyzyjne spawanie stali czarnej oraz stali nierdzewnych oraz uprawnienia pozwalające na wykonanie spawów na najwyższym poziomie.

 

Metoda MIG/MAG

MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas) to metoda spawania, w której wytwarzany jest łuk elektryczny, jarzący się pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektroda to ciągły drut, który stapiany jest przez łuk elektryczny tworząc w ten sposób spoinę. Podczas całego procesu wykorzystuje się gaz ochronny – obojętny (metoda MIG) lub aktywny (metoda MAG).
Główną zaletą tej metody  jest niezwykle wysoka wydajność. Istotny jest również fakt, że można za jej pośrednictwem spawać bardzo różne materiały. Jakość spoin jest na wysokim poziomie.

Metoda TIG
Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wykorzystaniu nietopliwej elektrody wolframowej wytwarzającej łuk spawalniczy do powierzchni spawanej. Metoda nie wymaga wykorzystania dodatkowego materiału, aczkolwiek nie wyklucza jego użycia.
Główne zalety tej metody: brak żużlu, wysoka jakość spoin, umożliwia łączenie różnych materiałów, również bardzo cienkich.

Naszym priorytetem jest ciągłe podnoszenie jakości usług.

Oferta skierowana jest zarówno do małych, dużych firm, instytucji jak również osób prywatnych.

Istnieje możliwość przebadania spawów przez ośrodek laboratoryjny, co możemy także zorganizować.

Spawanie stali zgodnie z wymogami:

IS – Instytutu Spawalnictwa,

UDT – Urzędu Dozoru Technicznego,

TÜV – Technischer Überwachungs-Verein

co upoważnia nas do przeprowadzania spawów odpowiedzialnych.

 

Każda spoina, w razie konieczności, może zostać częściowo lub w pełni skontrolowana z wykorzystaniem metod nieniszczących wraz z opracowaniem stosownego raportu. We wszystkich przypadkach dokumentacja spawalnicza jest dostarczona po zakończeniu prac w celu zagwarantowania identyfikowalności badanego produktu.

 

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, i 3 zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, metodą łukowego spawania drutem.

Zapytaj o usługę